Diabetes voeten

De voeten van diabetespatiënten hebben extra zorg nodig. Regelmatige controle en behandeling door een speciaal opgeleide pedicure kunnen ernstige problemen voorkomen. Waarom?

Diabetische voeten vereisen extra zorg

Diabetes Mellitus (diabetes) is een ziektebeeld waarbij het evenwicht in de bloedsuikerspiegel verstoord is. Langdurig verhoogde bloedsuiker-waarden (daar gaat vaak jaren over heen) veroorzaken o.a. schade aan de bloedvaten. Door slagaderverkalking (of arteriosclerose) geven ze grotere kans op hart- en vaatziekten maar ook aantasting van de kleine bloedvaatjes.

Deze aantasting van de kleine bloedvaatjes is specifiek voor diabetes, en kunnen op hun beurt weer de zenuwen aantasten; vaak onmerkbaar, maar soms ook met klachten als tintelingen, pijn of juist gevoelloosheid aan de voeten.Deze zenuwstoornissen en doorbloedingsproblemen maken dat wondjes gemakkelijker kunnen ontstaan en vervolgens lang onopgemerkt kunnen blijven en ook nog eens traag genezen. Deze wonden kunnen vervolgens gaan ontsteken, met voetzweren of ergere complicaties tot gevolg.

Het is dus belangrijk om wondjes te voorkomen, en als ze er zijn, zorgvuldig te (laten) behandelen. Als u zelf niet in staat bent uw voeten goed te inspecteren of met uw vingers te controleren, zoek dan iemand die dat regelmatig voor u doet: bijvoorbeeld een pedicure.

Hoe eerder onregelmatigheden of wondjes worden gesignaleerd, hoe sneller deze behandeld kunnen worden.

Wanneer gaat een diabetespatiënt naar een pedicure?

Als u diabetes heeft, is raadzaam om regelmatig naar een pedicure met de aantekening 'Diabetische Voet' te gaan. Ook als u geen voetklachten heeft! Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de pedicure. Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over de verzorging van uw voeten en de keuze van schoenen. Ook kan de pedicure vroegtijdig problemen signaleren en u doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

Vergoeding

Bent u diabetes- of reumapatiënt, en heeft u een doorverwijzing van uw huisarts? Doordat onze pedicure in het bezit is van de aantekeningen 'Diabetische Voet' en 'Reumatische Voet' en aangesloten is bij zowel ProVoet als het KRP, kunt u als diabetes- of reuma patiënt bij veel ziektekostenverzekeraars in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandelingskosten.

Informeer van te voren bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.